July 8th, 2007

2021

My Gallery: Это квартира Зайцевых?..

my gallery:

- Алло! Это квартира Зайцевых?
- Нет.
- А почему уши из трубки торчат?..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Г
осдума приняла в третьем чтении закон, упрощающий прослушивание граждан РФ спецслужбами.